РЕГИСТРАЦИЯ | КОНТАКТИ | ЗА РЕКЛАМА  
Име: Парола: Забравена парола
статии цветя рецепти галерия форум Каталог

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в Интернет-пространството на ZaDoma.
Този уебсайт се притежава и поддържа от ZaDoma.

Посетителите на сайтa са обвързани с посочените в този раздел общи условия, затова ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите нататък. В условията под "този уебсайт" се разбира сайтът на ZaDoma, който съдържа връзки и към други сайтове на ZaDoma в Интернет. В други уебсайтове на ZaDoma може да има условия, различни от настоящите. Ако посещавате други сайтове на ZaDoma, ви молим да се запознаете с техните условия и да не приемате, че настоящите условия важат за всички сайтове на ZaDoma.

Ограничения на отговорността
В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Когато използвате такива връзки, външните уебсайтове могат да се появят на цял екран (в такъв случай трябва да използвате бутона "Back" на вашия уеббраузър, за да се върнете в този уебсайт), а в някои случаи сайтовете могат да се появят в рамката на този уебсайт (в този случай ще можете да се върнете, като използвате навигационните бутони в рамката). Появяването на външен сайт в рамката на този сайт е с цел по-лесна навигация при връщане към www.zadoma.com и не означава поемане на отговорност от наша страна за външния сайт, дори в случаите, когато става въпрос за сайт, притежаван и поддържан от друга фирма на ZaDoma. Тези връзки са предоставени, за да ви помогнат по-лесно и бързо да откриете подобни уебсайтове, услуги и/или продукти, които биха могли да ви заинтересуват. От вас зависи да решите дали услугите и/или продуктите, осигурени от тези уебсайтове, съответстват на вашите цели.

ZaDoma не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт). Информацията и съветите в този уебсайт са от общ характер и не трябва да разчитате на тях при вземането на решения.

ZaDoma прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от вас вследствие на доверяване на такава информация или съвет, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

Общи условия
В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на ZaDoma или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт. Този уебсайт съдържа също и търговски марки, вкл. марката "ZaDoma" и емблемата на ZaDoma. Всички търговски марки, включени в този уебсайт, са собственост на ZaDoma или използването им в сайта е разрешено от собственика (собствениците).

Имате право: 
На достъп до която и да е част от този уебсайт.
На копие от една или повече страници за ваша лична употреба.

Нямате право:
Да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях.
Да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.
Да изграждате връзки към този уебсайт без изричното съгласие на ZaDoma. В случай че желаете да включите хипертекстова или друга връзка към този уебсайт, моля, свържете се нас на адрес , като предоставите данни за: унифицирания/те адрес/и (URL/s) на уебсайта/сайтовете, в които предлагате да включите връзка към този уебсайт; унифицирания/те адрес/и (URL/s) на уебсайта/сайтовете в този уебсайт, към които предлагате да включите връзка, и ние ще разгледаме вашето искане.
Наше право е да ви откажем включване на връзка към сайта на ZaDoma.

Промени в общите условия
ZaDoma може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

Промени и поддръжка на уебсайта
ZaDoma може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт. ZaDoma може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина. ZaDoma запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

Защита на личната информация
Личната информация, предоставена на ZaDoma или друга фирма на ZaDoma, чрез този уебсайт ще се използва само в съответствие с нашата Политика за защита на личната информация. Молим ви да прочетете внимателно раздела, в който това е описано, преди да продължите. Като ни предоставяте лична информация, вие се съгласявате тя да бъде използвана в съответствие с нашата Политика за защита на личната информация.

Процедури при оплаквания
Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с редактора на адрес

         
Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.
Copyright © 2023 www.zadoma.com. Всички права запазени.
Станете почитател на ЗаДома във Facebook

За Дома - дом, кухня, градина, рецепти, цветя, статии - www.zadoma.com
РЕГИСТРАЦИЯ | КОНТАКТИ | ЗА РЕКЛАМА  
Име: Парола: Забравена парола
статии цветя рецепти галерия Каталог
 Достъпни форуми
 Дом   Публикации: 1     Последна публикация: 13-03-06 21:59

Обзавеждане. Ремонт. Изолации.
 Рецепти   Публикации: 1     Последна публикация: 29-03-06 18:33

Какво да сготвя? Рецепти, продукти, съвети.
 Цветя   Публикации: 44189     Последна публикация: 18-01-23 02:25

Тук можете да: Задавате въпроси или търсите съвети при отглеждането на цветятата. Качвате снимки на вашите цветя и ги коментирате. Продавате или купувате цветя.


Материалите в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.
Copyright © 2023 www.zadoma.com. Всички права запазени.

Станете почитател на ЗаДома във Facebook